Pomiary sufitów

 

Pomiary sufitu należy rozpocząć od wyrysowania kształtu pomieszczenia, rysując wszelkie wycięcia oraz wycinki pomieszczenia. Na przygotowanym rysunku należy oznaczyć każdy kąt, zaczynając od najniżej położonego kąta z lewej strony, nadając mu oznaczenie alfabetyczne w kierunku zgodnym z ruchem zegara.

 Następnym etapem pomiarów jest wyrysowanie w szkic przekątnych sufitu w taki sposób, aby każda nowa przekątna tworzyła trójkąt.

W przypadku ścian biegnących po krzywej lub w kształcie łuku, dany odcinek należy podzielić i oznaczyć co 20 do 50 cm. Następnie każdy nowo zaznaczony punkt połączyć przekątnymi do dwóch najbliższych kątów. Podział łuku na różne odległości jest proporcjonalny do jego średnicy. W przypadku dużej krzywizny ściany, dodatkowe punkty pomiarowe należy stosować częściej.

Następny etap to: dokonanie pomiarów w centymetrach wzdłuż wytyczonych linii pomiarowych.

 

Etap wymiarowania sufitu może mieć miejsce w chwili kiedy obrys ścian remontowanego pomieszczenia pozostanie niezmienny. Wymiarowanie należy wykonać parami, używając do tego taśm pomiarowych nierozciągliwych, z dokładnością do centymetra.

Copyright 2015 Litwiniak - Sufity napinane. All right's reserved. Realizacja: Smooth